webleads-tracker

Kwaliteit van onze houten kisten

Om service en producten van hoge kwaliteit te kunnen leveren, plaatst NO-NAIL BOXES duurzame ontwikkeling en kwaliteit centraal in zijn inspanningen. En de certificeringen van het bedrijf bewijzen dat.

ISO 9001

Sinds 2004 is NO-NAIL BOXES ISO 9001-gecertificeerd. Deze norm, het bewijs van een systeem voor continue verbetering en van de motivatie en inzet van de directie, bepaalt aan welke eisen een kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen. Zo streeft NO-NAIL BOXES ernaar de tevredenheid van zijn klanten continu te verbeteren en om uniforme, conforme en kwalitatieve producten en diensten te leveren met in ruil daarvoor mooie commerciële resultaten.

Download het certificaat

MADE IN LUXEMBOURG

NO-NAIL BOXES is ook houder van het keurmerk “Made in Luxembourg”. Dit keurmerk, dat onafhankelijk en objectief wordt toegekend door de Luxemburgse Kamer van Koophandel, biedt onze klanten de zekerheid dat de producten en diensten van Luxemburgse oorsprong zijn. NO-NAIL BOXES is er trots op de Luxemburgse industriële kennis en ervaring te promoten.

.

MILIEU

Bescherming van het milieu en duurzaam gebruik van natuurlijke bronnen vormen een vast onderdeel van onze bedrijfsfilosofie, zoals de vele keurmerken en certificeringen op dat gebied bewijzen.

ISO 14001

Sinds 2010 is NO-NAIL BOXES ISO 14001-gecertificeerd (naast de ISO 9001). Het bedrijf past een milieubeleid toe om de impact van zijn activiteiten op het milieu te minimaliseren, om incidenten te voorkomen en een actieplan op te stellen voor het verbeteren van zijn milieuprestaties.

Download het certificaat

100% HOUT

NO-NAIL BOXES besteedt speciale aandacht aan de selectie van de materialen die wij gebruiken bij de productie van vouwkisten van multiplex en staal. Onze kisten bestaan voor 100% uit multiplex en staal en zijn gemakkelijk te recyclen.

ISPM 15

Het hout voldoet aan ISPM 15, wat staat voor International Standard for Phytosanitary Measures No. 15. Deze norm, aangenomen door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), heeft tot doel maatregelen te standaardiseren om aantasting van bossen te voorkomen in een importerend land, door de aanwezigheid van schadelijke organismen in houten verpakkingen. Het hout wordt zodanig behandeld dat de risico’s worden beperkt op verspreiding van ziekten en insecten, zodat deze geen planten of ecosystemen kunnen aantasten.

REACH

Tot slot houdt NO-NAIL BOXES zich aan de Europese regelgeving REACH (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische producten). Het bedrijf heeft ook het Luxemburgse kwaliteitskeurmerk SuperDrecksKëscht® fir Betrieber, dat garant staat voor zijn inzet voor afvalpreventie, -beheer, en -vermindering, en het neemt deel aan de campagne Clever akafen, dat aan dit keurmerk gekoppeld is.

PEFC/22-31-016

Het PEFC/22-31-016-keurmerk getuigt van onze inzet om vouwkisten van multiplex te produceren met hout dat uit duurzaam beheerde bossen komt, dat wil zeggen met respect voor het milieu, maatschappelijk verantwoord en economisch levensvatbaar. Dit keurmerk is het bewijs dat onze opvouwbare kisten van multiplex bijdragen aan het duurzame beheer van bossen en dat NO-NAIL BOXES zich onderwerpt aan een strenge controle op de doorvoer van hout dat gebruikt wordt in de fabricage.

VEILIGHEID

NO-NAIL BOXES waakt over de veiligheid van zowel zijn klanten als zijn werknemers.

ISO 27001

De ISO 27001:2013 norm legt vast waaraan een beheersysteem voor informatiebeveiliging (ISMS) moet voldoen. De implementering van die norm waarborgt dat de gegevens optimaal worden gebruikt en in alle veiligheid worden opgeslagen. De verwerving van de ISO 27001 certificering bekrachtigt de betrouwbaarheid van de cyberbeveiligingsprocessen van NO-NAIL BOXES.

Download het certificaat
NO-NAIL BOXES VOORTAAN ISO 27001 GECERTIFICEERD

AEO

NO-NAIL BOXES heeft het certificaat AEO (erkende economische operator). Dankzij deze certificering wordt NO-NAIL BOXES door de douaneautoriteiten erkend als betrouwbare, eerlijke en vertrouwenswaardige speler en partner in de internationale handel.

Download het certificaat

SÉCHER & GESOND MAT SYSTEM

NO-NAIL BOXES neemt al jarenlang een aantal maatregelen voor meer veiligheid en gezondheid op het werk. Dankzij deze inspanningen werd in 2014 het keurmerk Sécher & Gesond mat System toegekend door de AAA (vereniging voor ongevallenverzekering).

Download het certificaat

No-Nail Boxes logo print version