webleads-tracker

Milieuzorg binnen een bedrijf is een zaak van iedereen

Wiltz,  20 augustus 2018.

In het kader van zijn MVO-beleid plaatst NO-NAIL BOXES respect voor het milieu bovenaan zijn prioriteitenlijst. De productie van verantwoorde verpakkingen begint vóór alles met het stimuleren van het milieubewustzijn binnen het bedrijf!

Dat NO-NAIL BOXES zich kan voorstaan op het produceren van verantwoorde verpakkingen, komt vooral dankzij het intern milieubeleid dat het bedrijf heeft ingevoerd. NO-NAIL BOXES heeft immers al jaren geleden een aantal maatregelen genomen om zijn medewerkers aan te zetten tot milieuverantwoord handelen.

Duurzame ontwikkeling houdt voor een bedrijf op de eerste plaats in dat het winstgevend moet zijn om ook morgen nog te kunnen bestaan. Goed ondernemingsbestuur brengt daarnaast heel vaak ook een handelswijze met zich mee met een positieve impact op het milieu: in ons geval dringen de terugwinning van staal en de optimale benutting van hout- en multiplexafval het verbruik van grondstoffen terug. En met een nieuwe kantoorinrichting die rekening houdt met hedendaagse manieren van werken – deeltijds werk, telewerken – kan de ruimte in de gebouwen veel beter worden benut”, aldus Michèle Detaille, Managing Director van ALIPA Group.

Lagere broeikasgasuitstoot

Net zoals bij ALIPA Group wordt er bij NO-NAIL BOXES nagedacht over milieuvriendelijkere vervoersoplossingen. Zo wordt het personeel bijvoorbeeld gestimuleerd om voor het woon-werkverkeer dagelijks te carpoolen.

Er zijn bovendien maatregelen genomen om het reizen door het personeel zoveel mogelijk te beperken. “Gezien de grote afstand die medewerkers afkomstig uit de Duitstalige regio in België moeten afleggen, huren wij kantoorruimte in Weiswampach, waarvan deze medewerkers één dag per week gebruik kunnen maken. Wij vergemakkelijken telewerken voor zover dat wettelijk is toegestaan en stimuleren uit volle overtuiging het gebruik van de moderne communicatiemiddelen, omdat die het heen-en-weergereis beperken”, verklaart Michèle Detaille.

Zo doen de verkoopsmedewerkers regelmatig aan videoconferencing en wanneer ze dan toch op pad moeten, plannen ze routes en afspraken zodanig in dat ze bij zoveel mogelijk klanten langs kunnen gaan en het aantal af te leggen kilometers kunnen beperken.

Afvalbeheer en stroombesparing

NO-NAIL BOXES behaalde onder meer het Luxemburgse keurmerk “SuperDrecksKëscht® fir Betriber”. Dit keurmerk is het bewijs dat het bedrijf zich volledig inzet voor de preventie, het beheer en de vermindering van afval.

Sinds begin 2018 heeft het bedrijf de verlichting in alle werkplaatsen vervangen door LED! Een verandering die al een aardige stroombesparing heeft opgeleverd. In de periode van januari tot juli 2018 daalde ons totale verbruik met 10% ten opzichte van dezelfde periode in 2017, terwijl de productie met 16% toenam!

 

 

No-Nail Boxes logo print version