webleads-tracker

We zijn trots u te melden dat de certificatie-instelling Euro-Quality Systems NO-NAIL BOXES ISO 27001 certificeerde.

De internationaal erkende ISO 27001 certificering toont goed beheer inzake informatiebeveiliging aan. Ze biedt alle ondernemingen, van klein tot groot, duidelijke richtsnoeren om informatiebeveiliging te plannen, te implementeren, op te volgen en te verbeteren. Dit is met andere woorden de belangrijkste certificering op het vlak van cyberveiligheid.

 

Een permanente ontwikkeling

Hoewel de samenleving al altijd waarschuwde voor de risico’s van informatiesystemen, behaalden slechts weinig ondernemingen tot dusver het ISO 27001-certificaat. “Reden te meer voor ons om trots te zijn dat we aan de certificeringscriteria voldeden”, aldus Fabienne ANNET, HR- & Kwaliteitsmanager en verantwoordelijke geïntegreerd managementsysteem van de Groep ALIPA, waar NO-NAIL BOXES deel van uitmaakt. Een systeem dat de informatieveiligheid beheert conform ISO 27001, wordt voortdurend verbeterd en aan de nieuwe omstandigheden aangepast. Dat maakt dat we de vinger kunnen leggen op zwakke plekken voordat de veiligheid in het gedrang komt.

Dergelijk databeveiligingsbeheersysteem beschermt de onderneming onomstotelijk tegen ongewenste onderbrekingen, tegen de gevolgen van eventuele cyberaanvallen, en tegen verlies of misbruik van gegevens. Met de ISO 27001 certificering wil NO-NAIL BOXES dus onder meer de permanente ontwikkeling van dat systeem ondersteunen.

 

Implementeren van externe vereisten

Vandaag is het ook belangrijk om te voldoen aan de externe eisen die de Europese regelgeving oplegt, met name in het kader van de nieuwe Algemene Verordening op de Gegevensbescherming, licht Fabienne ANNET toe. De ISO 27001 norm waarborgt dat de gegevens optimaal worden gebruikt en veilig worden opgeslagen. Zo helpt het informatiebeveiligingsbeleid beschermen tegen operationele risico’s – een prioritaire vereiste die revisoren en Europese verordening de ondernemingen opleggen.

 

Een solide vertrouwensbasis

Uiteraard is het voor NO-NAIL BOXES ook de bedoeling om met die certificering een solide basis te leggen voor de vertrouwensrelatie met de klanten. Dat een onderneming heel plichtsbewust met gegevensverwerking omgaat, is voor heel veel klanten en partners essentieel in de beslissing om hun gegevens daaraan toe te vertrouwen. “Wij mogen ons dus voortaan kenbaar maken als betrouwbare dienstverlener die de nodige waarborgen ter zake kan voorleggen. Dat opent de weg naar duurzame binding van onze bestaande klanten, en effent het pad om nieuwe klanten aan te trekken”, besluit ze.

No-Nail Boxes logo print version