webleads-tracker

Op 25 mei 2018 treedt de AVG in werking en hebben bedrijven de verplichting om aan deze verordening te voldoen. De ALIPA Group zal concrete acties implementeren! Een gesprek met Fabienne Annet, Administrative Officer, verantwoordelijk voor het conformeren van de processen binnen de ALIPA Group.

V: Er bestaat al een regelgeving omtrent de bescherming van gegevens. Waarom dan de AVG?

Fabienne Annet. “Vanwege de technologische vooruitgang, de toename van de hoeveelheid gegenereerde persoonsgegevens en het gebruik ervan, is het nodig om persoonsgegevens beter te beschermen. Het doel van de AVG is om de Europese regelgeving gelijk te trekken, bedrijven meer zelf verantwoordelijk te stellen en de rechten van personen te versterken.

V: Wat zijn de stappen die de ALIPA Group moet nemen om aan de AVG te voldoen?

F.A. “Wij volgen het plan dat is voorgesteld door de CNPD (Commission nationale pour la protection des données [nationale commissie voor de bescherming van persoonsgegevens]). Na een fase van informatieverzameling en training hebben we onze gegevensverwerking goed in beeld. Momenteel zijn we de risico’s aan het analyseren. We hebben een audit door CASES laten uitvoeren om het veiligheidsniveau van onze systemen te evalueren. We zullen hun aanbevelingen natuurlijk gebruiken en ook zullen we onze interne processen herzien. Daarnaast zullen we niet nalaten onze naleving goed te documenteren.

V: Welke stappen worden er concreet gezet?

F.A. “Concrete taken zijn bijvoorbeeld de beveiliging van ons gegevensbeleid en een verklaring van conformiteit van onze aannemers, die zelf ook aan de AVG moeten voldoen. Tenslotte werken we hard aan de bewustwording van het gehele personeel van de ALIPA Group.

*Volledig uitgeschreven: Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze verordening heeft betrekking op alle bedrijven binnen de Europese Unie (EU), of daarbuiten indien zij zich op inwoners van de EU richten, die persoonsgegevens verzamelen, verwerken en opslaan. Bedrijven zijn verplicht nieuwe maatregelen te nemen om de conformiteit van de manier waarop ze persoonsgegevens verwerken te garanderen.

No-Nail Boxes logo print version