webleads-tracker

Voor NO-NAIL BOXES, producent van verantwoorde verpakkingen, staan duurzame ontwikkeling in het algemeen en recycling in het bijzonder hoog op de agenda. Niet alleen werd een intern preventieprogramma opgezet voor het beheer en de vermindering van afval, daarnaast zijn ook de door het bedrijf geproduceerde vouwkisten gemakkelijk recycleerbaar.

Alle door NO-NAIL BOXES geproduceerde vouwkisten zijn voor 100% opgebouwd uit multiplex en staal. Beide materialen kunnen bijzonder gemakkelijk gerecycleerd worden wanneer klanten ze niet meer kunnen of wensen te gebruiken.

Opdat de kisten op een degelijke manier zouden worden gerecycleerd, raadt NO-NAIL BOXES zijn klanten aan om contact op te nemen met hun lokale afvalbeheerder, zodat deze de te recycleren kisten kan afvoeren.

De afvalbeheerder brengt ze vervolgens naar een recyclagefabriek waar de kisten worden vermalen. Vooraf worden het staal en het multiplex waaruit ze zijn gemaakt op een automatische manier gescheiden. De staaldeeltjes zijn gemakkelijk te verwijderen met behulp van magneten.

Nadien wordt het hout hergebruikt, bijvoorbeeld voor de productie van elektriciteit en warmte (warmtekrachtkoppeling), terwijl het staal een tweede leven krijgt.

 

Een distributiekist kan 50 verpakkingen vervangen!

NO-NAIL BOXES heeft een assortiment kisten die speciaal ontworpen zijn voor distributie
NO-NAIL BOXES heeft een assortiment kisten die speciaal ontworpen zijn voor distributie. De multiplex kisten zijn achtmaal sterker dan een verpakking van karton en kunnen vele malen opnieuw worden gebruikt. Een distributiekist kan 50 wegwerpverpakkingen vervangen. Hiermee wordt op zowel economisch als ecologisch vlak onmiddellijk winst gerealiseerd. Deze kisten zijn een verantwoorde verpakkingsoplossing, ideaal voor het optimaliseren van retourlogistiek.

 

Europese conformiteit

De vouwkisten van NO-NAIL BOXES zijn conform de Europese regelgeving. Ze zijn 100% recycleerbaar en valoriseerbaar en daarmee volledig conform aan de Richtlijn 94/62 EG betreffende verpakkingen en verpakkingsafval. Deze richtlijn bevat maatregelen met als doel de productie van verpakkingsafval te beperken en recyclage, hergebruik en andere vormen van afvalvalorisatie te bevorderen, waarbij het definitief vernietigen ervan als laatste optie moet worden beschouwd.

Het Luxemburgse bedrijf NO-NAIL BOXES, gevestigd in Wiltz,  produceert al sinds 1961 vouwkisten uit multiplex en staal voor gebruik in de industrie. Het bedrijf heeft een zeventigtal mensen in dienst die jaarlijks bijna 300.000 kisten produceren, waarvan bijna 90% op maat. NO-NAIL BOXES beschikt over de certificaten ISO 9001 en 14001, AEO, PEFC, RSE SuperDrecksKëscht fir Betriber en Gesond mat System. Het bedrijf is lid van de ALIPA groep, de Luxemburgse specialist in hefwerkzaamheden en industriële verpakkingen.

No-Nail Boxes logo print version