webleads-tracker

Sinds september 2020 is de sector, als rechtstreeks gevolg van de wereldwijde Covid 19-pandemie, geconfronteerd met een ongekende stijging van de grondstofprijzen, wat heeft geleid tot ernstige tekorten in de levering van hout, multiplex en staal. Wereldwijd zijn vooral de bouw-, de houtpallet- en de verpakkingsindustrie getroffen

Een combinatie van verzwarende factoren

De gezondheidscrisis waarmee wij sinds meer dan een jaar te kampen hebben, is ongetwijfeld de oorzaak van de prijsstijging van de grondstoffen die wij voor de vervaardiging van onze multiplexkisten gebruiken. Er is geen sprake van een tekort maar, volgens een publicatie van de Franse houtfederatie FNB, “een ongekende concurrentie tussen kopers van zacht timmerhout”.

Tijdens de eerste lockdown lagen de zagerijen in Canada (de belangrijkste exporteur naar de VS) en Amerika stil, terwijl de Amerikanen door talrijke slechte weersomstandigheden (branden en orkanen) met bijkomende noodsituaties te kampen hadden. Om deze noodsituatie te compenseren waren de Verenigde Staten aangewezen op massale invoer van grondstoffen, voornamelijk uit Duitsland, Oostenrijk en de Scandinavische landen. Die profiteerden van deze sterke vraag en pasten ongekende marges toe.  Toen de zagerijen weer op gang kwamen, leidden de stijgende houtprijzen in de Verenigde Staten en Canada er bovendien toe dat timmerhout van de internationale markten naar orderportefeuilles van binnenlandse bedrijven werd afgeleid. De stopzetting van de uitvoer uit Noord-Amerika leidde tot een grotere vraag naar Europees timmerhout en een wereldwijde prijsstijging.

Vandaag wordt de wereldproductie van naaldhout, die sinds de pandemie grotendeels gehandhaafd is gebleven en bij de grote Europese producenten (Zweden, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk) zelfs is toegenomen, weggekaapt en verdeeld tussen de meest aantrekkelijke klanten Europa, Azië en Noord-Amerika. Temidden deze bloeiende internationale markt nemen de levertijden toe, als gevolg van meerdere onderling samenhangende factoren: logistieke problemen als gevolg van Covid-beperkingen, opstoppingen in de wereldhavens en stijgende transportkosten. Naast deze langere levertijden werd er bovendien een verdrievoudiging van de prijzen vastgesteld!

Een ongekende en moeilijk te stoppen prijsstijging

Als gevolg van de concurrentie tussen de importerende landen wordt in de HPE-index (Houtverpakking, Pallets, Exportverpakking), die door de gelijknamige Duitse vereniging van verpakkings- en houtpalletprofessionals in samenwerking met de universiteit van Bonn wordt gepubliceerd, melding gemaakt van exponentiële – en nooit eerder geziene – prijsstijgingen van gezaagd hout.

De Europese Federatie van fabrikanten van houten pallets en verpakkingsmateriaal FEFPEB heeft onlangs in een persbericht verklaard dat de aanhoudende stijging van de grondstofprijzen, met name voor hout en staal, en de beschikbaarheidsproblemen op sommige markten, de prijzen nog verscheidene maanden onder opwaartse druk zullen houden. De aanbodsituatie wijst niet op een tekort, maar zal naar verwachting in de eerste helft van 2021 krap blijven. In de tweede helft van 2021 zou de situatie zich echter geleidelijk kunnen stabiliseren met een herwaardering van de prijzen.

Hoewel het einde nog niet in zicht is, moeten met name bedrijven in de bouw- en de verpakkingssector zich zo snel mogelijk losmaken uit deze ongekende situatie, die een directe weerslag heeft op de kosten van de vervaardigde producten.

No-Nail Boxes logo print version