webleads-tracker

NO-NAIL BOXES beschikt sinds maart 2011 over een RSE-certificering (Responsabilité Sociale de l’Entreprise [maatschappelijk verantwoord ondernemen]), een keurmerk van het Luxemburgse INDR (Institut National pour le Développement Durable et la Responsabilité Sociale des entreprises), het nationaal instituut voor duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
NO-NAIL BOXES: twee vernieuwde keurmerken!
Na een controle van het bedrijf door een door het INDR erkende expert, heeft het bedrijf, dat altijd bezig is met vernieuwing, een 3-jarige verlenging van zijn RSE-certificering bekomen. Daar is NO-NAIL BOXES maar wat trots op. “Het is niet zomaar een simpel keurmerk. Het RSE-label verplicht ons om concrete acties op te zetten op het gebied van duurzame ontwikkeling. Bovendien moeten we ons elke drie jaar aan een audit onderwerpen”, verklaart Fabienne Annet, Administrative Officer voor de ALIPA Group
Het RSE-keurmerk biedt reële voordelen ten opzichte van de concurrentie, die verder gaan dan alleen financiële voordelen. Het imago van het bedrijf wordt namelijk versterkt. NO-NAIL BOXES wordt erkend als een bedrijf dat de drie pijlers van duurzame ontwikkeling integreert: de economische, de sociale en de milieudimensie.
Ook de certificering “Sécher & Gesond mat System” waarover NO-NAIL BOXES sinds 2014 beschikt, is verlengd
Daarnaast waakt NO-NAIL BOXES over de veiligheid van zowel zijn klanten als zijn werknemers. Ook de certificering “Sécher & Gesond mat System” waarover NO-NAIL BOXES sinds 2014 beschikt, is verlengd! Dit kwaliteitskeurmerk wordt uitgereikt door de Luxemburgse AAA (Association d’assurance accident [vereniging voor ongevallenverzekering]) en valideert de maatregelen die NO-NAIL BOXES heeft genomen op het gebied van veiligheid en gezondheid op de werkvloer! Het keurmerk wordt toegewezen door een onafhankelijke organisatie. Jaarlijks wordt een deel opnieuw geëvalueerd en elke 3 jaar is er een volledige herbeoordeling.

Alle in Wiltz gevestigde bedrijven van de ALIPA Group zijn vandaag RSE- en “Sécher & Gesond mat System”-gecertificeerd.

No-Nail Boxes logo print version