webleads-tracker

Geachte klanten,

NO-NAIL BOXES wil u erop wijzen dat de Amerikaanse regelgeving betreffende sancties bij niet-naleving van de norm ISPM15 per 1 november 2017 gaat veranderen!

Vanaf die datum kunnen zendingen die niet voldoen aan ISPM15 (met inbegrip van het ontbreken of het slecht c.q. onleesbaar zijn van IPPC-markeringen) in beslag worden genomen. Dit is van toepassing op de verpakking en het daarin aanwezige product, in overeenstemming met wet 19 United States Code (USC) § 1595a (b) of 19 USC § 1592.

Voor alle duidelijkheid: de vouwkisten van multiplex van NO-NAIL BOXES voldoen aan de norm ISPM15. Ze kunnen overal ter wereld verzonden worden. Neem voor meer informatie contact op met uw technisch adviseur.

No-Nail Boxes logo print version