webleads-tracker

Volgens recente studies met toekomstige afgestudeerden hangt de beslissing om voor een bedrijf te gaan werken tegenwoordig niet meer alleen af van het salaris, de arbeidsvoorwaarden en de taken van de desbetreffende functie. De ondernemingswaarden, de ontwikkelingsmogelijkheden, de flexibiliteit en de autonomie zijn ook van cruciaal belang voor een toekomstige werknemer. Deze factoren vormen samen het zogenaamde werkgeversmerk. De kandidaat moet het eens zijn met deze factoren in samenhang met de bedrijfscultuur.

Bij ALIPA Group, de specialist in hef- en verpakkingsoplossingen waartoe NO-NAIL BOXES samen met 5 andere bedrijven behoort, is respect de belangrijkste waarde en dus de hoeksteen van onze manier van werken. Dit artikel gaat over waarden en ons werkgeversmerk. Wij belichten de redenen waarom NO-NAIL BOXES een interessante werkgever is.

Respect is onze kernwaarde

Werken bij NO-NAIL BOXES betekent dat men zich houdt aan ons globaal beleid rond de volgende 6 fundamentele assen:

  • Respect voor de klant
  • Respect voor collega’s, hun culturele identiteit en lichamelijke integriteit
  • Respect voor de oversten
  • Respect voor de uitrusting en de beschikbare voorzieningen
  • Eerbied voor normen en certificeringen
  • Respect voor het milieu

Onze benadering van zowel de relaties met klanten en werknemers, als de labels en certificeringen in verband met onze werkomgeving, zijn gebaseerd op deze strategische assen.

Werken bij NO-NAIL BOXES of voor één van de 6 bedrijven van de Alipa Group betekent werken in een ethisch en sociaal verantwoordelijke onderneming die zich bekommert om de bescherming van het milieu, de fysieke en morele integriteit van de mensen, gelijke behandeling, respect voor het privéleven van de werknemers en de levenskwaliteit op het werk. Sinds 2011 zijn onze bedrijven MVO-gecertificeerd door het Nationaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (INDR) en zetten zij zich dus in voor de naleving van economische, sociale, veiligheids- en milieuaspecten. NO-NAIL BOXES is ook lid van het Global Compact, ’s werelds grootste initiatief op het gebied van sociale verantwoordelijkheid. De onderneming zet zich in voor de integratie en de bevordering van verscheidene beginselen die verband houden met de mensenrechten, de internationale arbeidsnormen, de bescherming van het milieu en de bestrijding van corruptie.

Maar hoe ervaren onze werknemers het dagelijkse leven buiten deze basisverplichtingen?

Werken bij NO- NAIL BOXES

Om de zes maanden maakt de Alipa Group een interne krant die aan alle werknemers van de groep wordt gestuurd. Het is een intern bedrijfsblad waarin nieuwe producten, successen van de groep, nieuwe projecten, de verschillende afdelingen en nieuws worden voorgesteld. Om de zes maanden wordt in een kleine culturele rubriek aandacht besteed aan een nationale traditie of aan nieuws over Luxemburg, het land waar de Groep is gevestigd. Het moet gezegd dat veel van onze werknemers grensarbeiders zijn, meestal uit België, en dat interculturaliteit ook een bijzonder kenmerk van het bedrijf is. In de afgelopen maanden heeft Michèle Detaille, onze Managing Director, in haar hoofdartikel herhaaldelijk gewezen op de verbintenissen van de Groep op het gebied van meer veiligheid, om het hoofd te bieden aan het risico van de gezondheidscrisis. De directie heeft thuiswerk en dus ook beurtrollen voor het personeel ingevoerd. Deze aanpassingen zijn niet al te moeilijk geweest voor de Groep, die zich sinds juni 2019 via een programma engageert voor flexibiliteit op de werkplek om het dagelijkse leven en de arbeidsomstandigheden van haar werknemers te verbeteren. Dit initiatief is genomen in het kader van een alomvattend programma voor het welzijn op de werkplek dat zowel gericht is op de bescherming van het milieu als op de preventie van psychosociale en zelfs posturale problemen in het kader van de activiteiten van de werknemers.

Bovendien betekent werken bij NO-NAIL BOXES, en meer in het algemeen binnen de Alipa Group, deel uitmaken van een grote familie waar, wanneer de gezondheidstoestand het toelaat, regelmatig sociale momenten worden georganiseerd: Ontbijtjes, eindejaars etentjes, enz. Maar naast de feestelijke momenten profiteren de werknemers ook van opleidingen en initiatieven van algemeen belang. Onlangs werd binnen en buiten de gebouwen een grote voorjaarsschoonmaak gehouden, waaraan veel werknemers op vrijwillige basis hebben deelgenomen. Aangezien veiligheid van het grootste belang is in een industriële omgeving, krijgt ons personeel regelmatig opleiding op specifieke gebieden (omgaan met vorkheftrucks) en algemene gebieden zoals het gebruik van een defibrillator.

Werken bij NO-NAIL BOXES betekent een verantwoordelijke werknemer zijn in een verantwoordelijke onderneming. Het betekent werken voor een grote speler in de verpakkingsindustrie, in een bedrijf waar menselijke waarden centraal staan, naar het beeld van algemeen directeur Michèle Detaille.

 

No-Nail Boxes logo print version